1 Hund

Preis €5 / Pro Tag / Pro Unterkunft

2 Hunde

Preis €10 / Pro Tag / Pro Unterkunft

3 Hunde

Preis €15 / Pro Tag / Pro Unterkunft

4 Hunde

Preis €20 / Pro Tag / Pro Unterkunft